Com ja deus saber, la preservació del medi ambient és una preocupació global. Aquesta realitat afecta tant les persones com empreses i entitats, i bé sigui per Responsabilitat Social Corporativa, bé sigui pels requisits legals que es troben, les organitzacions estan incorporant progressivament més i més elements de gestió ambiental a les seves pràctiques.

Si t’estàs plantejant un futur professional nou o diferent, hauries de pensar en el Certificat de Professionalitat de Gestió Ambiental –subvencionat per a persones en situació d’atur–. I és que la figura del gestor o gestora ambiental és una figura cada cop més demandada en el mercat laboral.

Es tracta d’un càrrec clau per ajudar qualsevol empresa a realitzar una transició ecològica eficient i assegurar l’optimització dels seus processos de producció o dels serveis que ofereixen, tot seguint estàndards ecològics. Una formació que et permet treballar com a tècnic/a en medi ambient, en gestió ambiental, en la coordinació de sistemes de gestió ambiental, programant activitats ambientals, com a documentalista ambiental…

Certificat de Professionalitat de Gestió Ambiental

Què és la Gestió Ambiental?

La gestió ambiental consisteix en la planificació, la implementació i el control de mesures i polítiques destinades a aconseguir que les accions d’una empresa, entitat o administració tinguin el menor impacte possible en l’entorn natural, procurant que tots els seus processos siguin respectuosos amb l’ecosistema. La gestió ambiental abasta diverses àrees, com ara la reducció de residus, l’ús eficient dels recursos o la implementació d’estratègies d’impacte positiu en el medi. Totes aquestes accions es concreten en el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) d’una empresa i en els seus Plans de Gestió Ambiental (PGA).

Existeixen certificacions que acrediten aquests esforços per reduir l’impacte de les empreses en l’entorn natural. La més coneguda és probablement la certificació ISO 14001, atorgada per l’Organització Internacional per a l’Estandardització (International Organization for Standardization) i que ofereix un distintiu ambiental a l’empresa que la posseeix.

Aquesta acreditació, a la qual les organitzacions poden optar de manera voluntària, testimonia que l’organització compleix uns mínims estàndards de sostenibilitat, incloent-hi l’avaluació de l’impacte associat a les seves activitats, l’establiment d’objectius ambientals, la conformitat amb la legislació aplicable i la implementació de plans d’acció per a la millora contínua. Mitjançant la certificació ISO 14001, les empreses i entitats poden assolir diversos beneficis, com ara una millora reputacional, la reducció dels costos operatius associats a la gestió dels residus, i una major possibilitat d’optar a finançament públic.

7 funcions del gestor o gestora ambiental

Si mai t’has preguntat què fa un gestor o gestora ambiental, aquí et donarem la resposta! Com veuràs, es tracta d’un/a professional que exerceix un paper integral en la promoció de pràctiques sostenibles i en la mitigació d’impactes negatius en el medi ambient.

Un treball amb grans possibilitats de present i futur, perquè consisteix en la implementació d’estratègies que equilibrin el desenvolupament humà amb la conservació del medi ambient.

Infografia funcions del gestor ambiental

1. Elaborar un estudi de l’impacte ambiental

Prova foto ambientals1

 

El gestor/a ambiental ha de realitzar avaluacions d’impacte ambiental per a projectes, i també ha d’analitzar com les accions humanes afectaran el medi ambient i proposar mesures per a minimitzar els impactes negatius.

2. Establir estratègies de prevenció i gestió del medi ambient

2 Estratègies de prevenció i gestió medioambiental

 

La planificació ambiental és una funció clau. La gestió ambiental desenvolupa plans per a àrees específiques, projectes o empreses, tot col·laborant en la planificació urbana i regional per garantir un desenvolupament sostenible.

3. Dissenyar accions d’eficiència energètica

3 Dissenyar accions eficiència energètica

 

Una altra funció important consisteix en desenvolupar i implementar programes per a millorar l’eficiència energètica i fomentar l’ús de fonts d’energia renovable.

4. Gestionar els residus

Tractor per il·lustrar la gestió de residus

 

La gestió ambiental té una funció clau per al nostre futur, perquè s’encarrega de desenvolupar i supervisar programes de gestió de residus, promovent la reducció, reutilització i reciclatge. A més, garanteix la disposició adequada de residus perillosos.

5. Avaluar si es compleixen els criteris del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)

Professor de gestió ambiental amb alumnat per il·lustrar l'avaluació de criteris SGA

 

Una funció important del gestor/a ambiental és implementar sistemes de monitoratge continu, supervisant la qualitat de l’aire, aigua i sòl per identificar possibles problemes ambientals.

6. Coordinar el compliment de les normatives

Mà amb bolígraf de persona revisant documents Compliment normatives gestió ambiental

 

Una de les tasques principals és la d’assegurar-se que els projectes compleixin amb les lleis i regulacions ambientals locals, nacionals i internacionals, en coordinació amb les autoritats.

7. Treballar en la sensibilització ambiental

Funció de la sensibilització ambiental a la gestió ambiental

 

Més enllà de totes les estratègies en projectes o empreses, el gestor/a ambiental també pot dissenyar executar programes educatius per a augmentar la consciència ambiental entre la comunitat.

Certificat de Gestió Ambiental subvencionat

Amb el Certificat de Professionalitat de Gestió Ambiental –subvencionat per a persones en situació d’atur– adquiriràs les habilitats i el títol oficial necessaris per treballar en aquesta especialitat, fomentant el desenvolupament sostenible amb una titulació homologada. Forma’t en el sector ambiental i contribueix a crear un futur més sostenible!

Si t’ha agradat aquesta entrada, comparteix-la!
Moltes gràcies! 😉

No et perdis les nostres entrades al blog i les novetats en cursos i webinars!

Política de privacitat *

Segueix-nos!

No et perdis les nostres entrades al blog i les novetats en cursos i webinars!

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai!

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La formació és un dels pilars fonamentals per aconseguir la nostra missió i capacitar joves i adults en diversos àmbits professionals.