Has sentit a parlar alguna vegada del “team Building” o construcció d’equips? És una tècnica d’allò més útil per formar equips, millorar les relacions interpersonals dins d’un grup de treball, afavorir la creativitat, la motivació, la cohesió,… Està basada en la realització d’una sèrie d’activitats o dinàmiques de grup i es pot aplicar en una gran varietat de contextos i situacions grupals: des d’equips laborals dins d’empreses i entitats com en equips de treball de monitors i monitores de lleure, en grups d’infants i joves, en esplais, escoles, colònies o campaments,…

Les dinàmiques de grup són una bona manera de desenvolupar la confiança dins el grup, la cooperació, la creativitat grupal, el bon clima,…

La majoria d’aquestes dinàmiques tenen l’origen en l’educació en el lleure i s’apliquen de manera regular en grups d’esplais i escoles. Avui te’n volem explicar algunes de les que funcionen molt bé també amb grups d’adults perquè les puguis adaptar al context que necessitis. Per tant, són 30 activitats, jocs i dinàmiques que es poden dur a terme amb infants, joves i adults. Són molt divertides i motivadores!

Quan les hagis provat, ens pots escriure i dir-nos com ha anat!

DINÀMIQUES DE CONEIXENÇA i CONFIANÇA

1. CONFIA I DEIXA’T CAURE

Per parelles, un es posa d’esquena davant de l’altre, tocant-se els peus. Al ritme de la música i quan soni el xiulet, amb els ulls tancats, el que està d’esquena es deixa caure enrere, confiant que l’altre l’agafarà. Després ho repetim però a l’inrevés. Canviem de parelles i anem fent el mateix exercici fins que tothom hagi fet els 2 rols amb parelles diferents.

2. LA TERANYINA

Aquesta dinàmica de coneixença és genial per aconseguir que els components d’un grup es presentin els uns als altres i comencin a generar relacions.

L’activitat consisteix en anar passant un cabdell de llana entre tots els membres d’un equip. Per començar, el/la responsable del grup agafarà un extrem del fil i llançarà el cabdell a l’atzar a algú. Quan la persona tingui el cabdell a les seves mans s’haurà de presentar i quan una altra persona senti alguna característica que tinguin en comú, demanarà el cabdell per a presentar-se. Al finalitzar la dinàmica, observaràs com s’ha format una teranyina a partir del fil del cabdell i com tots i totes estem interconnectats/des.

3. LLENÇA’T

Si el teu grup ja està consolidat, els i les participants es coneixen i el que vols és treballar la confiança, sempre pots provar de fer el joc de llançar-te. És una variant del “confia i deixa’t caure”… Una persona es posa sobre una taula o cadira i la resta es posen a baix formant dues files i agafant els braços entre si. La persona que es troba a la taula haurà de confiar en els seus companys/es i llançar-se d’esquena mentre la resta li fan de matalàs (vigilant sempre la seguretat i valorant bé l’equilibri de forces). Hi ha una variant d’aquesta dinàmica que es diu “el pèndol” però que es fa des de terra i no des de sobre la taula.

DINÀMIQUES DE CREATIVITAT

4. APLICAR LA TÈCNICA 5.5.5.

Ens dividim en grups de 5 persones i aquestes han d’anotar 5 idees al voltant d’un tema proposat en un temps de 5 minuts, ideal per descobrir les idees més engrescadores i creatives! Un cop acabats els 5 minuts de la primera ronda, podem fer 5 rondes més, cosa que ens permetrà generar 125 idees en 25 minuts!! Una pluja d’idees exprés. Un petit truc: si es fa amb música clàssica de fons, encara serà més productiu l’exercici!

5. FORA DE LA CAIXA

L’objectiu d’aquesta dinàmica és que tots els i les integrants de l’equip imaginin, pensin i visualitzin idees no preconcebudes i originals. El coordinador/a formarà grups de tres o quatre persones per tal que escriguin un llistat de paraules al voltant d’un tema, consigna o objecte, el més important és que aquestes paraules no estiguin relacionades amb el seu entorn, sinó que es situïn precisament “fora de la caixa”.

6. LA FRASE MALEÏDA COOPERATIVA

Cadascú proposa una paraula per continuar la frase, anem encadenant. La persona que segueix ha de dir tota la frase precedent i afegir una nova paraula. Podem proposar que siguin una frase sobre un tema concret que cal treballar, o relacionada amb la «pluja d’idees» … podem proposar-nos, com a grup, aconseguir fer 2 voltes (en funció del numero de persones). Podem gravar la sessió en vídeo i després transcriure les frases o paraules per tal de «captar» les bones idees.

7. LA PRIMERA LLETRA DIU

Una dinàmica amb paraules per generar pluges d’idees al voltant d’un tema a tractar. Els membres del grup posaran a prova la seva imaginació per a ajudar a construir i escriure una història. La persona dinamitzadora donarà unes consignes i els diferents grups les hauran d’anar executant. La primera consigna: escriure una paraula de 5 lletres. Segona consigna: escriure una paraula que comenci amb cada una de les lletres que formen la paraula inicial. En total cada grup haurà escrit 6 paraules (la paraula inicial + 5). Tercera consigna: amb les paraules de tots els grups caldrà crear una història.

8. TEMPESTA DE POST-ITS

Ideal per trobar solucions originals. El o la responsable de grup haurà de posar de manifest un problema, conflicte, tasca o repte. A continuació tots i totes hauran d’apuntar en post-its i en un temps de 5 minuts possibles solucions per afrontar el repte proposat. Aquests s’enganxaran a una paret i seran llegits en veu alta per analitzar-los en grup i agrupar-los per categories de solucions. L’últim pas serà ordenar-los segons la seva prioritat, tot tenint en comte les necessitats del grup.

9. PER A QUÈ SERVEIX

Una batalla de creativitat! Ens dividim en grups i presentem un objecte d’ús quotidià a cada grup (el posem al mig o presentem una imatge). Aleshores, cada grup tindrà 5 minuts per pensar el màxim nombre d’usos possibles (no convencionals) per a l’objecte presentat. Guanyarà el grup que sigui capaç d’establir més usos no convencionals pel seu objecte. Aquesta dinàmica també es pot fer de forma cooperativa fent una pluja d’idees conjunta entorn a un sol objecte. Aquesta es pot complementar amb una altra dinàmica de creativitat que es diu “101 usos per a un bolígraf”.

10. PLUJA D’IDEES GUIADA

Abans de fer el “brainstorming” s’escull la persona que farà de facilitadora i la resta es divideix en grups de 4-5 persones amb un full o cartolina gran i un retolador per a cada grup. A continuació, la persona facilitadora farà una pregunta, i cada grup haurà d’escriure a la cartolina el màxim de respostes possibles. S’intercanviaran les cartolines entre grups i es formularà una nova pregunta a la qual caldrà donar resposta. I així anirem fent fins a 4 o 5 rondes. Després, ens mirarem conjuntament totes les cartolines i farem un resum tot agrupant els conceptes i generant noves preguntes i angles a explorar.

11. QUE NO ES TRENQUI L’OU!

Perfecte per descobrir com resolem els conflictes de manera creativa i per col·laborar i treballar en equip. Per començar els membres de l’equip hauran de construir una estructura per protegir un ou cru i ho hauran de fer amb materials que tinguin al seu abast. Un cop feta la construcció, hauran de posar a prova la seva eficàcia llençant l’ou des de certa alçada i comprovant si funciona l’estructura.

DINÀMIQUES DE VALORACIÓ

12. EL TERMÒMETRE o BARÒMETRE

Aquesta dinàmica es pot aplicar amb l’objectiu de fer una valoració o amb l’objectiu de coneixença.

Per fer valoració: Tots els i les integrants de l’equip imaginen un termòmetre al terra, un dels extrems d’aquest voldrà dir que estem d’acord i l’altre que estem en desacord. A continuació, el o la dinamitzadora farà una afirmació i les participants hauran de situar-se en un costat o altre, en funció de si estan d’acord o en desacord. Hi ha la possibilitat de quedar-se al mig. També es pot formular una pregunta i que un dels extrems sigui el NO i l’altre el SÍ. Quan tothom s’ha col·locat, podem obrir torn de paraula per explicar les nostres posicions.

Per fer coneixença: Enlloc de formular una afirmació o pregunta, podem dir dues paraules per definir les nostres preferències o gustos sobre un tema, personal o professional. Un dels costats representa la nostra afinitat amb una de les paraules i l’altre costat, amb l’altra. Per exemple: LEGO o PLAYMOBIL / BLANC o NEGRE / SOL o PLUJA / PLATJA o PISCINA / DOLÇ o SALAT, etc. D’aquesta manera podem anar coneixent-nos una mica, podem anar comentant i gaudint de la complicitat que es genera en el grup.

13. LA DIANA

Dibuixem una gran diana en un mural al terra, a l’abast de tothom. El centre de la diana pot representar l’assoliment de l’objectiu o el repte plantejat, i a mesura que ens allunyem vol dir que ens hem anat dispersant i que estem més lluny d’assolir l’objectiu. Donem una pila de post-its i un bolígraf a cada participant. Aleshores la persona dinamitzadora formularà una pregunta o repte que haguem estat treballant. Cada participant l’escriurà en un post-it, farà un procés de reflexió i l’enganxarà a la línia de la diana que li sembli més convenient. Quan haguem formulat unes quantes preguntes o reptes, ens mirarem la diana en global amb tots els post-its enganxats i podrem fer una avaluació conjunta.

dinàmiques grup Fundesplai 1
dinàmiques grup Fundesplai 2
dinàmiques grup Fundesplai 3
dinàmiques grup Fundesplai 4

DINÀMIQUES DE COOPERACIÓ

14. BUFAR EL GLOBUS

Per començar, cada un dels membres de l’equip agafaran un globus inflat, se’l posaran a sobre dels llavis, miraran al sostre i a la de tres, el deixaran anar i començaran a bufar. L’objectiu és que tots els globus arribin a la paret contrària sense tocar a terra i sense que ningú els toqui amb les mans. Però atenció: és una dinàmica cooperativa, i per tant, si veiem que a un company o companya li està a punt de caure el globus, l’hem d’ajudar!

15. CURSA DE RELLEUS

Aquesta dinàmica es pot fer seguint moltes variants (per parelles, un amb els ulls tapats i l’altre el guia, amb els peus lligats…). Aquí t’expliquem la variant més habitual: tots els membres de l’equip cooperen per superar totes i cadascuna de les proves que trobaran en aquesta emocionant cursa, adaptable tant a espais interiors com exteriors!

16. DESENREDA’T o EL NUS HUMÀ

Aquesta dinàmica busca que tots els seus participants treballin en equip, i és que a vegades no és fàcil quan hi ha un bon embolic. Fem una rotllana i posem les mans al centre. Tanquem els ulls i agafem dues mans qualsevol de les que ens trobem al mig. Aleshores obrim els ulls i hem d’aconseguir desfer el nus humà que hem creat sense deixar-nos anar de les mans. Si vols complicar-ho més, a la segona ronda pots fer que només puguin parlar certes persones, o que hem de fer tot l’exercici amb els ulls tancats, o afegir altres normes de dificultat i diversió.

17. EL JOC DE TRAVESSAR EL RIU

Aquest joc cooperatiu potenciarà la comunicació i el treball en equip. L’objectiu principal és que tots els integrants del grup construeixin un pont per crear a l’altra banda d’un riu imaginari. Per fer-ho hauran de conversar, arribar a consensos, participar i treballar en equip. A l’inici del joc, es situaran tots els i les participants un al costat de l’altre davant d’una línia de sortida que representa el cabal d’un riu, a continuació se’ls donarà la consigna de construir un pont amb cadires per tal que tots puguin passar a l’altra banda (tenint en compte que no poden baixar de les cadires per a construir el pont, però poden passar de cadira a cadira). El joc no acabarà fins que no s’ha travessat el riu amb l’última cadira. Per acabar, el grup haurà de valorar l’experiència de treballar en equip en el seu conjunt.

18. EL MOCADOR COOPERATIU

El joc del mocador és un joc tradicional molt emprat als esplais i activitats de lleure. Consisteix en fer dos equips, en què cada membre de l’equip té un número adjudicat. Al mig dels dos equips hi ha la persona dinamitzadora, que té el mocador. Aquesta persona cridarà un número i els participants que tinguin aquest número assignat hauran de córrer per agafar el mocador i tornar cap a la línia del seu equip sense ser pillats per l’altre jugador amb el mateix número.

La variant cooperativa consisteix en què la persona dinamitzadora crida 2 o 3 números alhora. Els integrants de l’equip que tinguin els números anunciats hauran de sortir agafant-se de la mà, a collibè, fent el carretó o com sigui, però junts/es i cooperant! En el cas que s’hagin cridat 3 números, una possibilitat és fer la cistelleta (entre 2 porten al tercer assegut entre les mans). Aquí pots trobar més informació sobre aquest joc.

19. EL PARACAIGUDES

Amb el paracaigudes es poden fer molts jocs cooperatius. Per exemple, podem jugar a inflar-lo i desinflar-lo posant-nos d’acord. O també podem posar una pilota a sobre i anar fent moviments de conducció coordinats per tal que la pilota no caigui pel forat. La clau és que els jugadors/es agafin l’extrem de la tela mantenint la tensió per orientar la pilota cap a on prefereixin!

>> Descobreix aquí 25 jocs per fer amb el paracaigudes!

20. PORTAR EL GOT

En un got a l’inrevés hi lligarem tants cordills com jugadors/es hi hagi a l’equip. Ens col·loquem en rotllana al voltant d’un pal clavat al terra, cadascú amb el seu fil a la mà. Aleshores, hem d’estirar el fil i crear la tensió necessària per anar desplaçant el got entre tots i totes i aconseguir ficar la punta del pal dins el got. També podem posar el got del dret i omplir-lo d’aigua. En aquest cas, podem donar la consigna de desplaçar el got fins a un indret sense que caigui l’aigua per terra. Sigui com sigui… podem afegir dificultat demanant que tothom faci silenci, i cooperar amb els gestos i les mirades. Atenció, també es pot fer contra rellotge!

21. L’ANELLA COOPERATIVA

Tots els membres de l’equip s’agafen de la mà fent una rotllana. A continuació, se li dona una anella a un/a dels participants, que l’haurà de passar al del costat sense deixar-se anar de les mans. L’anella haurà d’anar fent la volta a la rotllana sense que ningú es deixi anar de les mans. Per augmentar la dificultat, es pot fer el joc contra rellotge i cada vegada més ràpid!

22. LA FORTALESA

El coordinador/a de l’equip formarà dos grups, un de tres persones i l’altre amb els membres restants de l’equip. Amb el grup gran es forma una rotllana amb tothom agafat de les mans i les altres tres persones es situaran fora d’aquesta i tindran com a objectiu entrar a la rotllana sigui com sigui! I els membres de la rotllana hauran d’impedir-ho utilitzant tots els mètodes que se’ls acudeixin sempre que aquests no siguin violents (es pot parlar, dialogar, negociar, fer pessigolles, distreure, etc.). La cooperació és clau per aconseguir evitar que entrin, i també per aconseguir entrar!

23. LES CADIRES COOPERATIVES

Tots els i les participants corren i ballen al voltant de les cadires mentre dura la música i quan aquesta para, han de seure ràpidament a les mateixes. Cada cop que es para la música es treu una cadira del cercle i el grup ha d’intentar encabir tots els membres a les cadires que queden. Quan es juga al joc de les cadires de manera competitiva, si algú queda sense cadira, queda eliminat. En la variant cooperativa, tot el grup s’ha d’esforçar per aconseguir estar enfilats a les cadires que queden, sense que ningú es quedi sense lloc. El joc s’acaba quan només queda una cadira o quan, a causa dels equilibris difícils, tots els membres del grup cauen al terra.

24. LES OVELLES I EL LLOP

Es fa un gran grup que representa un ramat d’ovelles, totes juntes situades en una tanca, representada per un cercle dibuixat a terra. A continuació, el o la responsable traurà fora un dels membres del grup: aquest serà el llop o la lloba. El seu objectiu serà separar les ovelles del ramat traient-les de la marca del terra. Quan aconsegueixi treure alguna ovella, aquesta passarà a ser un llop. El ramat ha d’impedir que els llops s’emportin les ovelles. El joc acaba quan totes les ovelles s’han convertit en llops. L’última ovella començarà el joc com a llop!

25. PEUS LLIGATS

Aquesta dinàmica és perfecta per cooperar. Es comença lligant els turmells dels integrants de l’equip per parelles amb l’objectiu que es posin d’acord per aconseguir caminar plegats/es per un circuit marcat. Després s’augmenta el grau de dificultat fent grups de quatre en quatre, de sis en sis i així fins que tot el grup tingui els peus lligats i s’hagi de coordinar per arribar a l’objectiu establert.

26. RESOL EL PUZZLE

Es dividirà el grup en diferents equips, i cada equip tindrà un sobre amb unes peces de puzzle que hauran de muntar (es pot fer contra rellotge). Durant el muntatge s’adonaran, però, que les peces no encaixen, i serà el moment en què hauran de pensar què fer. La idea és que s’adonin que cal treballar en equip i no competir tant, ja que potser la solució la tenen altres companys/es. En aquest cas, pot ser que els altres grups tinguin la peça que falta. Aquesta dinàmica pot començar amb un to competitiu però ha d’acabar convertint-se en una reflexió pel treball en equip (entre equips).

DINÀMIQUES D’ORGANITZACIÓ i ESTRATÈGIA

27. CONSTRUÏM

El primer pas d’aquesta dinàmica de coneixement és treure cinc participants de la sala i deixar dins a la resta del grup tot explicant-los que seran els observadors del que passi. L’objectiu del joc es que els cinc voluntaris/es aconsegueixin fer una estructura amb peces de construcció, dos d’aquests/es hauran d’assumir el paper de coordinadors/es i la resta de monitors/es que aniran amb els ulls tapats. Tot seguit, hauran de sortir de la sala i el dinamitzador/a de grup els informarà de quin paper assumirà cadascú.

Primer entraran els coordinadors/es i el o la dinamitzadora els comunicarà que han de fer una construcció amb les peces de Lego (o el que sigui) i que han de tapar els ulls als seus companys/es i fer-los entrar a la sala. Un cop entren tots 5, els donarà una instrucció molt clara: “Sou un grup; heu d’aconseguir fer una construcció amb el que teniu al davant”. Comença a contar el temps. Quan quedi poc temps per acabar, el o la responsable pot aplicar pressió, com per exemple donant noves premisses: “us queden 40 segons i la vostra construcció ha de ser de quatre pams i no pot contenir peces de color taronja”.

Durant la sessió, les persones que tenen el rol d’observadores, poden recollir informació: com s’han decidit els rols?, Com han entrat tots a la sala? Han ajudat als que no hi veuen? Com s’han organitzat, hi ha hagut estratègies a l’hora de construir?  En finalitzar es posaran en comú les observacions i es demanarà a tots els jugadors com s’han sentit per fer una reflexió conjunta.

28. ELS 6 BARRETS

Ideal per prendre consciència de la diversitat dins d’un equip i com cadascú dels seus membres aporta i és útil pel grup. Per realitzar la dinàmica s’utilitzen sis barrets metafòrics que indicaran el tipus de pensament que faran servir els participants. Tots els participants hauran d’utilitzar el mateix barret al mateix temps. Rosa: És el barret de la informació objectiva, dels fets. Vermell: És el barret dels sentiments, les emocions i la intuïció. Verd: És el barret de les noves propostes, de la innovació i la creativitat. Negre: És el barret de la crítica centrada en els desavantatges, les carències i punts de vista no considerats o els factors negatius. Groc: Significa aportar la visió optimista, buscar els beneficis i els punts forts de l’anàlisi. Blau: El barret de la facilitació i la mediació, expressa els punts entremig de postures polaritzades, és el barret coordinador dels altres i fa aportacions sobre el procés.

La dinàmica comença tot escollint un tema de debat, un tema que preocupa o que es vol avaluar. En funció d’aquest s’establiran en grup una sèrie de barrets que l’equip cregui necessari/interessant treballar. I a partir d’aquí, s’iniciarà un debat. El grup anirà recorrent pels diferents barrets durant el debat i, d’aquesta manera, anirà abordant la temàtica passant per diferents estils de pensament. Per acabar hi haurà una reflexió final que servirà per extreure conclusions i millorar el treball en equip del nostre grup de treball.

29. LA SELVA

Una dinàmica perfecte per saber qui són els líders o “influencers” dins dels nostres equips de treball.

Per començar donem a cada participant un full on se’ls explica que estan a una illa deserta i han de decidir en quin ordre de preferència posarien els 4 objectes que els hi donem. A continuació, cada integrant ha de reflexionar individualment i apuntar els números de l’ordre de preferència. Un cop fet, s’hauran d’agrupar de tres en tres i decidir una nova puntuació, aquest cop de vuit objectes. Un cop tinguin feta la nova puntuació, caldrà fer càlculs, restant la puntuació del grup a la individual que cadascú havia fet inicialment. La persona del grup que més puntuació tingui serà la que més ha cedit, en canvi la que menys puntuació tingui, serà la que està més a prop de la decisió conjunta o la que més ha influït sobre els altres dos membres del grup.

30. LES CADIRES

Aquest exercici és ideal per conèixer els rols de l’equip i la manera de ser dels i les participants.

Tothom es posa en cercle amb una cadira al seu costat, és important que tots els membres de l’equip estiguin situats de costat mirant a la persona de la seva esquerra. L’objectiu de la dinàmica és que tothom doni una volta sencera i torni a la seva cadira original. Però això ho farem seguint unes normes:

  • Només podem utilitzar una mà (la dreta tal i com es troben situats)
  • La cadira ha d’estar sempre sobre dues potes
  • Si alguna cadira cau o algú utilitza més d’una mà tothom ha de tornar a començar des de la seva cadira d’inici

Seguint aquestes normes ens anem movent fins arribar a la cadira original. La persona dinamitzadora ha d’observar què passa durant tota la dinàmica amb diferents ítems com: Algú pren el lideratge? amb quin estil: autoritari? participatiu?, Es crea alguna estratègia comuna? Qui la proposa? Com l’accepta el grup?, Es respecten els diferents ritmes de tothom?, Es motiva el grup? Qui ho fa? Com ho fa?, Quan no funciona l’estratègia agafen un altre o segueixen intentant-ho sense èxit?, Tothom s’implica per igual?, Tothom pot opinar i dir la seva? Es fonamental que l’equip sigui conscient que tot que el que ha apuntat la dinamitzadora de grup forma part del joc i que ningú està sent jutjat.

dinàmica grup fundesplai

A més a més de totes aquestes dinàmiques, organitzar activitats de grup fora de l’entorn habitual de feina és una bona manera de crear vincles i millorar el treball en equip. Alguns bons exemples d’activitats ideals per fer amb els teus companys i companyes són les gimcanes, jocs de pistes o les escape rooms! Encara no has fet l’escape room de Fundesplai? Té una temàtica completament diferent de la d’altres escapes (spoiler: per aprendre molt sobre l’alimentació sostenible i saludable) i és ideal com activitat grupal! Una altra idea és passar el dia en una de les nostres cases de colònies;  us podem organitzar activitats a mida i passareu un dia molt divertit enmig de la natura!

D’altra banda, si t’interessa continuar la teva formació en educació, dinàmiques, treball d’equip o d’altres, no t’oblidis de donar un cop d’ull als cursos que tenim disponibles, segur que en trobes algun del teu interès i recorda…  la majoria són sense cap cost econòmic per a tu, ja que són subvencionats!

Si t’ha agradat aquesta entrada, comparteix-la a les xarxes! 😉

No et perdis les nostres entrades al blog i les novetats en cursos i webinars!

Política de privacitat *

Segueix-nos!

No et perdis les nostres entrades al blog i les novetats en cursos i webinars!

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai!

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La formació és un dels pilars fonamentals per aconseguir la nostra missió i capacitar joves i adults en diversos àmbits professionals.