Quines competències són clau en l’Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials? I què hauries de fer si vols treballar com a vetllador o vetlladora, en el suport educatiu a l’aula? Aquestes i d’altres preguntes li hem fet a la Núria Martínez, Educadora Social amb una llarga experiència i docent a Fundesplai del Certificat d’Atenció a l’Alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

Certificat d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials

 

 

 

Núria Martinez, professional experta en atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials

Quins són els principals reptes que pots trobar-te com a professional amb alumnat amb Trastorns del Neurodesenvolupament?

No existeixen individus inadaptats o amb discapacitats, sinó societats que no aconsegueixen adaptar l’entorn a tots i cadascun dels seus individus. Partiré d’aquesta idea, la qual em sembla primordial, per entendre la Neurodivergència i les barreres que molts individus troben a la societat.

El Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA) exerceix un paper crucial en la inclusió dels alumnes amb neurodivergència a l’escola. I al mateix temps, és un gran repte per a l’equip docent que treballa en entorns educatius. L’alumnat, ja sigui normo-típic o neurodivergent, presenta unes necessitats educatives molt específiques en el seu mode d’accedir a l’aprenentatge. Però és en el col·lectiu de la neurodiversitat on major recalcament cal fer en l’adaptació curricular. En línies molt generals, cal treballar més en la flexibilitat de la presentació de la informació, oferint-la de diferents maneres per atendre els diferents estils d’aprenentatge o capacitats de l’alumnat. De la mateixa manera, el DUA ofereix un suport a l’autoregulació, la creació d’ambients físics i virtuals accessibles, una avaluació flexible i justa, i la col·laboració i suport individualitzat.

Els alumnes amb trastorns del neurodesenvolupament, entre els quals es troben els alumnes amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA), Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), els trastorns del desenvolupament del llenguatge, de l’aprenentatge, del desenvolupament motor o del desenvolupament intel·lectual, entre d’altres, poden presentar una extensa gamma de Necessitats Educatives Especials (NEE) com ara dificultats socials, de comunicació o comportaments repetitius o disruptius. El trastorn de conducta no pertany únicament al col·lectiu neurodivergent, ni té per què manifestar-se en tots els alumnes amb NEE, però també és una de les tasques en les quals el docent ha de saber ensortir-se’n per oferir a l’alumne espais d’autoregulació.

Com es pot observar, el DUA presenta un entorn d’aprenentatge molt ambiciós, al qual la comunitat educativa aspira a arribar, però la realitat que ens trobem és una altra molt diferent. El major repte com a docents és desenvolupar un marc educatiu de qualitat partint d’altes ràtios i la insuficient, i de vegades manca, de contractació de professionals de suport especialitzats en Neurodivergència.

Cita Núria Martinez sobre necessitats educatives especials i societat

Quines habilitats són més importants en la tasca d’una persona acompanyant, quan es tracta de l’atenció a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials?

 

Núria Martinez

Considero que les habilitats més importants del docent que treballa amb alumnat amb NEE són l’empatia, la flexibilitat i la creativitat. Ha de ser capaç de veure la vida des de la mirada de la persona neurodivergent a la qual acompanya, saber adaptar-se a les seves necessitats i crear sistemes d’aprenentatge que fomentin el seu desenvolupament cognitiu, físic, emocional i social.

El treball en equip és una altra de les habilitats més importants. La nostra tasca es desenvolupa des d’equips multidisciplinaris, per la qual cosa la col·laboració interdisciplinària i la predisposició al suport de l’equip juga un paper important. I finalment, un professional docent necessita una formació especialitzada i contínua. Les metodologies de treball avancen cada dia, i els reptes que ens trobem a l’aula són cada vegada més diversos. Com més informació i eines pedagògiques tingui, millors intervencions podrà oferir.

Cita de Núria Martínez sobre trets del docent d'atenció a les necessitats educatives especials

Quins consells donaries a algú a qui li agradaria treballar com a especialista en Atenció a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials?

 

Núria Martinez

Recomano la formació i informació sobre el col·lectiu al qual atendrem però, abans de res, em reitero en la necessitat de ser empàtic, flexible i creatiu, ja que cada situació educativa és absolutament diferent. Mirem d’encasellar i etiquetar a les persones amb trastorns, característiques i solucions predeterminades que, a vegades, serveixen de poc. Una mateixa eina educativa pot ser molt útil per a un professional i gens útil per a un altre. És molt important tenir una base d’informació, eines educatives i metodologies, però és més important tenir els ulls i el cor oberts, saber captar les necessitats i ser creatius i creatives per a adaptar les solucions a cada situació concreta.

Una altra cosa que aconsello encaridament és l’autocura de la persona que cuida i educa. La docència és una tasca molt enriquidora, i molt exigent. Buscar suport entre companys i companyes, buscar espais de descans, i emprar tècniques de respiració i autogestió emocional és primordial per al bon desenvolupament professional.

Creus que l’enfocament inclusiu de l’educació és un paradigma que pot transformar la societat?

 

Núria Martinez

L’ecosistema social està format per tots els individus que el componen i les seves convencions socials, i al meu entendre, no té molt sentit que no estigui adaptat a tots i cadascun de nosaltres. Considero que la inclusió és el camí a seguir si volem aconseguir societats justes i equitatives. Ja es van acabar els temps en els quals se’ns demandava a tots un treball d’adaptació a un estàndard normotípic, ja que aquest estàndard no representa a la perfecció a gairebé ningú.

Però aquesta inclusió comporta un ardu camí que no podem deixar de recórrer i reivindicar. I som tots els integrants de la societat els qui hem de lluitar per aconseguir-ho. És per això que crec en l’enfocament inclusiu, però de qualitat. I per aconseguir la qualitat, és necessària una major inversió en professionals del sector docent. No ens podem vanagloriar d’escoles inclusives si després no s’inverteixen recursos humans i materials per a crear una inclusió real.

Estem fent una gran feina des de l’escola ordinària incloent figures com el vetllador, l’educador especial o l’assistent tècnic educatiu, però avui dia, continua sent insuficient el nombre d’hores, i excessiva la ràtio educador-alumne. Hi ha equips docents molt potents que fan un gran esforç per a realitzar adaptacions curriculars. Però continuen faltant mans per posar això en funcionament. Oferir una educació centrada en l’individu comporta molta feina i requereix molt esforç i dedicació.

Així i tot estem caminant, amb pas ferm i sense pausa, pel camí correcte.

Cursos d’atenció a la diversitat

Certificat de Professionalitat d'Operacions Bàsiques de Cuina

Vetllador/a escolar

Fomenta la inclusió escolar d’infants i joves amb necessitats educatives especials!

Adreçat a: qualsevol persona interessada en desenvolupar les seves habilitats en aquest àmbit.
Durada del curs: 30 hores
Curs online

Curs Autisme Fundesplai

Educació inclusiva centrada en el TEA

Contribueix a la inclusió de les persones amb autisme!

Adreçat a: treballadors/es en actiu on s’inclouen treballadors/es en ERTO i autònoms
Durada del curs: 35 hores
Curs online

Certificat de Professionalitat d'Operacions Bàsiques de Cuina

Certificat d’operacions auxiliars administratives i generals

Desenvolupa les competències necessàries per treballar en el sector administratiu.

Adreçat a: persones que disposin d’un certificat de discapacitat del 33% o més inscrites al SOC com a demandants de feina.
Durada del curs: 430 hores
Lloc: Centre Esplai (El Prat de Llobregat)

Certificat de Professionalitat d'Operacions Bàsiques de Cuina

Certificat professional d’operacions bàsiques de cuina

Desenvolupa les teves habilitats culinàries i converteix-te en ajudant de xef!

Adreçat a: persones que disposin d’un certificat de discapacitat del 33% o més inscrites al SOC com a demandants de feina.
Durada del curs: 390 hores
Lloc: Centre Esplai (El Prat de Llobregat)

No et perdis les nostres entrades al blog i les novetats en cursos i webinars!

Política de privacitat *

Segueix-nos!

No et perdis les nostres entrades al blog i les novetats en cursos i webinars!

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos a les xarxes socials

Som Fundesplai!

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La formació és un dels pilars fonamentals per aconseguir la nostra missió i capacitar joves i adults en diversos àmbits professionals.